RU LV EN Pirmdiena, 13. jūlijs | 17:02

Vīza uz Latvijas Republiku

Latvija, tāpat, kā citas Šengenas zonas valstis, ir tiesīga izsniegt sekojošo kategoriju vīzas: 

Šengenas tranzīta vīzu («А» un «В» kategorijas). To izsniedz tikai tranzīta pārvietošanai caur Latvijas teritoriju ne vairāk kā uz 5 dienām. Vīzas noformēšanai ir nepieciešams pamatojums, ka jūsu ceļojuma maršruta īsākais ceļš iet caur Šengenas valstīm. Tranzīta vīzu izsniedz pamatojoties uz derīgu galamērķa valsts vīzu.

Šengenas iebraukšanas vīzu («С» kategorija). Vīzas derīgums no viena mēneša līdz pieciem gadiem (atkarībā no ceļojuma mērķa), pie tam nepārtraukti uzturēties Šengenas zonā drīkst ne vairāk kā 3 mēnešus pusgada laikā.

Vīzu ar ierobežotām teritoriālām darbībām («В» vai «С» kategorijas). Nepieciešama tad, ja jums ir aizliegts iebraukt kaut vai vienā no Šengenas valstīm. Tāda veida vīza nebūs derīga iebraukšanai visās Šengenas valstīs, bet tikai tajās, kuras būs norādītas vīzā. Tas nozīmē, ja vīzā būs norādīts, ka tā ir derīga tikai Latvijā, tad ar šo vīzu iebraukt citu Šengenas valstu teritorijās būs aizliegts.

Nacionālo (ilgtermiņa) vīzu («D» kategorija). Ir nepieciešama tad, ja jūs esat ieplānojis uzturēties Latvijā vairāk par 3 mēnešiem pusgada laikā. Tādā gadījumā jūs nevarēsiet brīvi pārvietoties pa citām Šengenas valstīm – vīza būs derīga, lai uzturētos tikai Latvijas teritorijā. Šī vīza būs derīga tranzīta pārvietošanai cauri citu Šengenas valstu teritorijām, lai nokļūt Latvijā.

Katra no augstāk minētajām vīzām var būt vienkārtējā/divkārtējā un daudzkārtējā:
Ar vienkārtējo/divkārtējo vīzu, ko izsniedza Latvijas vēstniecība, jūs varat vienreiz (vai divreiz) iebraukt jebkurās Šengenas valstu teritorijās tieši caur Latviju. Labāk turēties pie šī noteikuma, jo savādāk, ja jums vīzu izsniedza Latvijas vēstniecība, bet jūs īstenībā dosieties uz citu Šengenas valsti, šķērsojot robežu jums nāksies paskaidrot savu rīcību. Un ja būsiet ne īpaši pārliecinošs, tad robežas šķērsošanā jums var būt atteikts. Atgriezties atpakaļ drīkst no jebkuras Šengenas valsts.
Ar daudzkārtējo vīzu (multivīzu) jūs varat ieceļot ne tikai Latvijā, bet arī jebkurā citā Šengenas valstī neierobežotu reižu skaitu, protams, neaizmirstot, ka uzturēties Šengenas zonā jūs drīkstat ne vairāk par 90 dienām pusgada laikā.

Kur noformēt: Latvijas vēstniecības un konsulāti
Par pamatojumu Šengenas vai nacionālās vīzas noformēšanai atkarībā no ceļojuma mērķa (privātais, darīšanu, mācību, tūrisma) var būt:  
  • Fiziskas personas, firmas, tūristu firmas ielūgumi,
  • Izziņa par uzņemšanu mācību iestādē,
  • Viesnīcas numura pasūtīšanas apstiprinājums.
Kas noformē ielūgumu?

Atkarībā no jūsu ceļojuma mērķa, jūs var ielūgt radinieki, draugi, darījumu partneri, tūrisma firma. Tiesības uzaicināt ir Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām bez pilsonības, kurām Latvijā ir izsniegts derīgs braukšanas dokuments, kā arī personām ar pastāvīgu uzturēšanas atļauju Latvijā.
  • Ja jūs brauksiet ciemos pie radiem vai draugiem, tad tieši viņiem būtu jāsūta jums ielūgums,
  • Ielūgums, apstiprināts pilsonības un imigrācijas departamentā, var būt aizvietots ar uzņemošās juridiskās personas (organizācijas, firmas, uzņēmuma, mācību iestādes un t.t.)  rakstiskā ielūguma oriģinālu, tādā gadījumā, ja jūs braucat darījuma jautājumos, uz konferenci, semināru un citiem zinātnes, mākslas vai kultūras pasākumiem.
Formējot ielūgumu par uzaicināto pusi jāsniedz sekojoša informācija: vārds, uzvārds, valsts padotība, dzimšanas datums un vieta, deklarētā dzīvesvietas adrese, iebraukšanas mērķis un pamatojums, plānotā uzturēšanās vieta Latvijā un laiks, iesnieguma iesniegšanas iespējamā vieta  vīzas saņemšanai.
Ielūguma, noformētā un apstiprinātā Pilsonības un imigrācijas departamentā,  numurs tiek iekļauts centralizētā datu bāzē, un jums atliek tikai uzradīt to vīzas anketā.
Ielūguma numurs ir derīgs 6 mēnešus no apstiprinājuma datuma. Tas nozīmē, ja, piemēram, jūs esat saņēmuši ielūgumu novembrī, bet dokumentus iesniedzāt ielūguma darbības termiņa beigās, aprīlī, vīzu jums noformēs uz 90 dienām, t.i. līdz jūlijam ieskaitot.
Ieteicams vīzu pasūtīt uz maksimālo, ielūgumā uzrādīto termiņu, jo Latvijā vīzu pagarina tikai ārkārtas situācijās.

Vīzu noformēšanas termiņi un izmaksas. Vīzas noformēšanas termiņš – 7 darba dienas. Ārkārtas vīzu noformē 3 darba dienās. Šengenas vīzas maksa pilsoņiem no Krievijas, Ukrainas, Moldovas un no dažām citām valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi divpusīgu līgumu – 35 EUR. Citu valstu pilsoņiem (arī Baltkrievijas un pārējo NVS valstu) – 60 EUR.
No maksas par vīzas iesnieguma izskatīšanu atbrīvoti:
  • bērni līdz 6 gadu vecumam,
  • skolēni, studenti un viņus pavadošie pedagogi, kuru brauciena mērķis ir mācības vai stažēšanās,
  • trešo valstu zinātnieki, kuri iebrauc ES zinātniskās pētniecības nolūkos.  
Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

1. Ārzemju pase (pases derīguma termiņam par trim mēnešiem jāpārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņš, pasē jābūt vismaz divām  tukšām lappusēm priekš vīzām). UZMANĪBU! 2010.gada 5.aprīlī stājas spēkā ES vīzu kodekss, kurš nosaka, ka iesniedzēja pasei jābūt izsniegtai mazāk nekā desmit gadi atpakaļ.

2. Vīzas noformēšanai aizpildītā anketa. Anketu izsniedz konsulātā, bet var izdrukāt arī pašam. Anketu paraksta persona, kurai nepieciešama vīza. Kļūdas, pielaistas aizpildot anketu, var kļūt par iemeslu vīzas izsniegšanas atteikumam. Pie tam anketas tiek pieņemtas, bet par kļūdām anketas aizpildītājs uzzina tikai tad, kad saņem atteikumu.

3. 1 krāsainā fotokartiņa 35 mm х 45 mm. Konsulāts izvirza diezgan detalizētas prasības fotokartiņām, īpaši lielu uzmanību pievērš fotokartiņas derīguma termiņam. Cilvēkiem, vecākiem par 20 gadiem fotokartiņas derīguma termiņš – 4 gadi, jaunākiem par 20 gadiem un bērniem no 6 mēnešiem – līdz 2 gadiem.

4. Veselības apdrošināšanas polise. Polisei jābūt derīgai visās Šengenas zonas valstīs uz visu laika periodu, kurā jūs plānojat uzturēties minēto valstu teritorijā. Apdrošināšanas summai jābūt ne mazāk par 30 000 EUR.

Vīzas saņemšanas noteikumi var mainīties, tāpēc pirms braucat, konsultējieties Latvijas vēstniecībā vai ieskatieties Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas mājas lapā (www.mfa.gov.lv).

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE