RU LV EN Pirmdiena, 13. jūlijs | 18:03

Vīza uz Baltkrievijas Republiku

Kā saņemt vīzu

Vīzas izsniedz:
 • konsulāti Baltkrievijā,
 • diplomātiskās pārstāvniecības Baltkrievijā,
 • Ārlietu ministrijas konsulāts Nacionālajā lidostā „Minska” (pilsoņiem no valstīm, kur nav Baltkrievijas pārstāvniecības)
Vīzu saņemšanai vietējā konsulātā vai pārstāvniecībā jāpiestāda sekojošie dokumenti:
 • aizpildīta anketa vīzas saņemšanai,
 • 1 pases fotogrāfija,
 • pavadošie dokumenti (rakstiskā ielūguma oriģināls ar ielūdzēja parakstu (un zīmogu, gadījumā , ja ielūdzējs ir kompānija),
 • citi konsulātā atrunātie dokumenti (atkarībā no vizītes mērķa un no nepieciešamā vīzas veida),
 • pase (pases derīguma termiņš nevar būt mazāks par 90 dienām no vīzas derīguma termiņa beigām).

Parasti Baltkrievijas vīzu var saņemt 5 darba dienu laikā, bet var saņemt arī paātrināti (48 stundu laikā) maksājot divkārši. Standarta maksa par baltkrievu viesu vai darījuma vienreizējo vīzu sastāda no 40 līdz 140 ASV dolāru. 
Bērniem līdz 16 gadiem vīzas izsniedz bez maksas, izņemot dažas baltkrievu vēstniecības, kur ņem maksu par izdevumiem, saistītiem ar vīzas izsniegšanu.
Baltkrievijas Republikas robežkontroles punktos nav konsulātu, tie nenodarbojas ar vīzu izsniegšanu (izņemot Nacionālo lidostu „Minska” www.airport.by).

No 2010.gada 1.janvāra ir nedaudz mainījusies vīzu izsniegšanas kārtība.
Iebraukšanai Baltkrievijā var būt atvērtas trīs veidu vīzas – B (tranzīta), C (īslaicīga) un D(ilgtermiņa). Tāpat vīzas var būt vienreizējas, divkārtējas vai daudzkārtējas.

Tranzīta vīza (B veids) tiek izsniegta tranzīta braucienam caur Baltkrievijas Republikas teritoriju uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par 1 gadu, un ir derīga 2 diennaktis no ārzemnieka iebraukšanas dienas Baltkrievijas Republikā.
Tranzīta vīzu izsniedz vienreizējam, divkārtējam vai daudzkārtējam braucienam caur Baltkrievijas Republikas teritoriju, ja ārzemnieks uzrāda tās valsts vīzu, kurp viņš dodas, šķērsojot Baltkrieviju.
Ja braucienam uz trešo valsti vīza nav nepieciešama, tad vērā ņemami citi iemesli tranzīta vīzas saņemšanai, tai skaitā vilciena, lidmašīnas, autotransporta biļetes vai apliecinājums par šo biļešu rezervēšanu.

Īstermiņa vīzas (C veids) noformēšanai ar 90 dienu derīguma termiņu var būt piestādīti sekojošie dokumenti:
lai atbalstītu darījumu kontaktus: Baltkrievijas Republikas juridiskās personas lūgumraksta oriģināls, noformēts uz firmas veidlapas, kur jābūt atzīmētam dotās personas vārdam, uzvārdam, (firmas nosaukumam) pasta adresei un telefona numuram.

Ik gadu, pirmo reizi griežoties Baltkrievijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Galvenā konsulā ārzemnieku iebraukšanas jautājumu pārvaldē (turpinājumā IJP), juridiskai personai papildus nepieciešams piestādīt dokumentu, kas apliecina tās valsts reģistrāciju (reģistrācijas apliecības kopija, maksātāja uzskaites numura kopija).*  

*(ārzemju firmu , banku pārstāvniecībām, individuālajiem uzņēmējiem utt. nav juridiskās personas statusa, līdz ar to, nav arī ielūguma tiesību);

privātos darījumos: ielūguma oriģināls, noformēts atbilstoši noteiktajai kārtībai, pēc ielūdzēja dzīves vietas
Baltkrievijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamentā. 

Vīza var būt noformēta bez atbilstošā ielūguma, iesniedzot:

 • paziņojumu, dokumentu, kas apliecina nepieciešamību steidzīgam braucienam uz Baltkrievijas Republiku, tuva cilvēka smagas slimības vai nāves gadījumā, ārsta apliecinātu;
 • dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma esību Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • tiesas pavēsti;
 • Sarkanā Krusta Baltkrievijas biedrības vai izpildkomitejas izziņu, kas apliecina ārzemnieku tuvu radinieku apbedīšanas faktu un kapa saglabāšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;
 • citus dokumentus;
- ar tūrisma mērķi: baltkrievu tūrisma darbības subjekta lūgumraksts, noformēts uz firmas veidlapas, kur atzīmēts tūrisma darbības subjekta pilns nosaukums, adrese un telefons, dokumentam jābūt apzīmogotam; vai arī sanatorijas, kūrorta vai veselības organizācijas lūgumraksts, kas noformēts uz firmas veidlapas, kur atzīmēts organizācijas pilns nosaukums, adrese, telefons, ārzemnieka uzturēšanās mērķis, termiņi, sniedzamie pakalpojumi, apliecinājums par ceļazīmes rezervēšanu un pilnu vai daļēju pakalpojumu apmaksu, kā arī apzīmogots dokuments no sanatorijas, kūrorta vai veselības organizācijas par pienākumiem nodrošināt ārzemnieka uzturēšanās kārtības ievērošanu Baltkrievijas Republikas teritorijā, jeb Baltkrievijas Republikas pilsoņa lūgumraksts un dokumentu kopijas, kas apliecina viņa tiesības sniegt pakalpojumus agro ekotūrisma sfērā. 

Vīza var būt noformēta uz laiku, kas norādīts lūgumrakstā, bet ne vairāk, kā uz 30 dienām.
Lēmumu par vīzas izsniegšanu pieņem konsulāta amatpersona, pamatojoties uz piestādīto dokumentu veiktās pārbaudes rezultātiem un pārrunām.
Konsulāta amatpersona ir tiesīga samazināt vīzas kāršu skaitu un derīguma termiņu.
Lēmums par vīzas izsniegšanu vai vīzas izsniegšanas atteikumu ir galīgs un nav apstrīdams. Konsulāta amatpersonai nav jāsniedz paskaidrojumi par vīzas izsniegšanas atteikuma iemesliem.

2009.gada beigās pieņemtā Baltkrievijas Republikas Nodokļa kodeksa Īpašā daļa ļāva unificēt nodokļu likmes ārzemju iestāžu pilnīgai konsulāro darbību īstenošanai.
Tādā veidā, Baltkrievijas Republikas Nodokļa kodeksa Īpašā daļa par vīzu izsniegšanu nosaka sekojošās nodokļu likmes: 60 EUR – par vienkāršo īslaicīgo vīzu un 150 EUR par daudzkāršo ilgtermiņa vīzu. Nodokļa likme grupas vīzai (5 un vairāk cilvēki ), tai skaitā ar tūrisma mērķi, sastāda 10 EUR no personas.
Attiecībā uz Lielbritānijas un ASV pilsoņiem tiek piemērotas konsulārās nodokļu likmes, kādas Lielbritānijā un ASV piemēro pret Baltkrievijas Republikas pilsoņiem: 78 un 100 ASV dolāru – par tranzīta vīzu (neskaitot reizes), 114 un 131 ASV dolāru – par īstermiņa vīzu (neskaitot reizes ), 366 un 350 ASV dolāru – par ilgtermiņa vīzu.
Nodokļu likmes pēc abpusējā principa tiek piemērotas arī attiecībā uz Ungārijas, Irānas, Ķīnas, Maltas, Slovākijas, Slovēnijas, Čehijas un Turkmenistānas pilsoņiem.
Vīzas noformēšana Serbijas (vairāk par 30 dienām) un Japānas pilsoņiem notiek bez maksas atbilstoši Baltkrievijas Republikas esošajām starptautiskajām vienošanām.

Īpaši jāatzīmē, ka kaimiņvalstu pilsoņiem – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas – vīzas joprojām tiek formētas par samazinātām likmēm, ko Baltkrievija pieņēma vienpusēji: 25 EUR – par vienkāršu īslaicīgu vīzu un 60 EUR – par daudzkāršu īslaicīgu vīzu.

Vīzu izsniegšana Nacionālajā lidostā „Minska”

Pasaules praksē ļoti reti sastopami piemēri pilnā mērogā izvērstu mehānismu vīzu noformēšanai lidostās. Piemēram, Šengenas vienošanās dalībvalstīs un vairākums citās pasaules vadošās valstīs, vīzu noformēšana lidostās ir izslēgta. Dažās valstīs lidostās var saņemt tikai atļauju īslaicīgas uzturēšanās atļauju valstī (līdz 5 dienām), dažās – tikai tūristu vīzas.
Vīzu noformēšana Nacionālajā lidostā „Minska” noteikta, pirmkārt, ar nepieciešamību sniegt konsulāros pakalpojumus to valstu pilsoņiem, kur nav Baltkrievijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulātu. Pie tam izsniedz visu veidu vīzas. Vīzas tiek noformētas pusstundas laikā ārzemju pilsoņa klātbūtnē. Ir skaidrs, ka atbilstošās infrastruktūras atvēršana lidostā nav no lētajām, un tas ietekmē izsniedzamo vīzu gala vērtību (2-3 reizes lielāka). Tas viss pilnā mērā atbilst plaši pielietojamajai starptautiskajai praksei steidzamai dokumentu noformēšanai. 
IJP izskata ārzemnieku un bezvalstnieku lūgumrakstus par Baltkrievijas Republikas vīzu izsniegšanu, ja tie ierodas
Nacionālajā lidostā „Minska” no valstīm, kurās nav Baltkrievijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulātu.

Lūgumrakstus par vīzas izsniegšanu pilsoņiem no valstīm, kurās ir Baltkrievijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības un konsulāti (Austrija, Argentīna, Beļģija, Bulgārija, Brazīlija, Lielbritānija, Ungārija, Vjetnama, Vācija, Ēģipte, Izraēla, Indija, Irāna, Kanāda, Koreja, Latvija, Lībija, Lietuva, Nīderlandes, OAE, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, ASV, Francija, Čehija, Šveice, Zviedrija, Turkmenistāna, Turcija, Igaunija, Dienvidāfrika, Japāna) pieņem IJP tikai izņēmuma kārtā.
IJP noformē un izsniedz visu veidu iebraukšanas vīzas: B veida – tranzīta, C veida – īslaicīgas un D veida – ilgtermiņa.

Daudzkārtējo ilgtermiņa vīzu (D veids) noformēšanai dokumentus pieņem Baltkrievijas Republikas Iekšlietu Ministrijas galvenajā konsulātā (Minska, K.Markas iela, 37a), pirms tam saskaņojot sagatavoto dokumentu (kontakttālrunis: +375 17 222-26-61).
Lai noformētu vīzu iebraukšanai Baltkrievijas Republikā IJP ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1. viens vīzas anketas eksemplārs iebraukšanai Baltkrievijas Republikā (turpinājumā – vīzas anketa) ar vienu fotokartiņu + viens vīzas anketas pielikuma eksemplārs – to valstu pilsoņiem, kuras attiecībā uz migrāciju ir nelabvēlīgas, obligāti norādot uzaicinošās puses nosaukumu, tās adresi Baltkrievijā. 
Vīzas anketu ārzemniekam jāaizpilda saprotošā rokrakstā vai ar tehnisko līdzekļu palīdzību krievu, baltkrievu, jeb angļu valodā vai kādā citā starptautiskā valodā.
Atbildēm uz vīzas anketas jautājumiem jābūt pilniem, loģiski sekojošiem, norādot reālu brauciena mērķi.
Vīzas anketu ārzemnieks paraksta personīgi.

2. pase vai cits pasi aizvietojoša dokumenta oriģināls braucieniem uz ārzemēm.  Dokuments nedrīkst radīt šaubas par to autentiskumu un par to, ka pieder īpašniekam, nedrīkst saturēt atzīmes, piezīmes, labojumus, ko nav apliecinājušas atbilstošas ārzemju valsts kompetentas iestādes, nedrīkst būt izšūtas vai izplēstas lapas, jāsatur tīras lapās vīzām, derīguma termiņš nevar iztecēt agrāk par 90 dienām no vīzas derīguma termiņa beigu datuma;

3. vīzas atbalsta dokumenti (sīkāka informācija zemāk);

4. papildus dokumenti, kas nepieciešami lēmuma par vīzas izsniegšanu pieņemšanai (pēc konsulāta amatpersonas pieprasījuma);

5. konsulārā nodokļa apmaksātā kvīts.

Sīkāku informāciju par vīzu saņemšanu un par konsulāro nodokļu likmēm jūs varat atrast Baltkrievijas Republikas Iekšlietu Ministrijas mājas lapā (www.mfa.gov.by).

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE