RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 02:05

Robežkontrole Latvijas Republikā

No 2004.gada 1.maija robežkontroli veic ārējos ES robežpunktos, iekšējos ES robežpunktos ( tai skaitā robežu šķērsošanas punktos) uz robežām starp Latviju –Lietuvu un Latviju-Igauniju. Robežkontroli veic Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Robežsardzes dienests. Robežkontroles laikā veic sekojošas pārbaudes (atkarībā no personas valsts piederības):

•    Attiecībā pret ES/EEZ/CH pilsoņiem, kā arī pret Latvijas nepilsoņiem, pārsvarā tiek veikta minimālā robežkontrole. Personas identitāti pārbauda pamatojoties uz piestādīto dokumentu, kas ļauj personai šķērsot robežu,

•     Attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un, izņēmuma gadījumos arī pirmajā punktā minētajām personām, tiek veikta pilna vai daļēja robežas šķērsošanas kontrole. Pārbauda personas identitāti, citus noteikumus iebraukšanai valstī un uzturēšanos tajā (vīzas, uzturēšanās atļauju, darba atļauju, apdrošināšanas polisi, polises derīgumu, kā arī uzturēšanās termiņu ievērošanu), pārbauda personas īpašumā esošo transporta līdzekli( tai skaitā pilsoniskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises esamību), personas bagāžu, tāpat veic arī citu veidu robežkontroli.

Šķērsojot robežu personai jābūt līdzi derīgam braukšanas dokumentam, un, nepieciešamības gadījumā, arī citiem dokumentiem, kas ir nepieciešami iebraukšanai valstī un uzturētos tajā (vīza, uzturēšanās atļauja, darba atļauja, apdrošināšanas polise utt.).  ES pilsoņi iebraukšanai valstī var izmantot derīgu identifikācijas karti.

Robežkontroles punktos ostās un uz dzelzceļa, kā arī dažos autoceļu robežpunktos uz ES ārējās robežas personām, kuras šķērso robežu ir iedalīti divi koridori:
•     ES/EEZ/CH pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuriem nav šo valstu pilsonības, bet robežu šķērso kopā, var izmantot koridoru « ЕС/EEZ/CH pilsoņiem» vai koridoru «Visiem pases īpašniekiem»;
•     Trešo valstu pilsoņi un nepilsoņi izmanto koridoru  «Visiem pases īpašniekiem».    
Papildus informācija par robežkontroli - www.rs.gov.lv

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE