RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 19:17

Preču pārvietošana pār LR robežu

Ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai (ES), jāspēj atšķirt preces, ievestas no ES dalībvalstīm, no precēm, kas ievestas no citām valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Atbrīvojumus no ES muitas nodokļa nosaka Regula № 918/83, kas veido veselu muitas nodokļa atbrīvošanas sistēmu.

Eiropas Savienības dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Luksemburga, Nīderlandes, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija, Šveice; jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis: Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija.

No Eiropas Savienības dalībvalstīm
Pārvietojot preces pāri ES iekšējām robežām, muitas kontrole tiek veikta tikai tādos gadījumos, ja muitas iestāde ir saņēmusi atbilstošu informāciju par nelikumīgu preču pārvietošanu pāri robežai. Personīgām vajadzībām nepieciešamās preces fiziska persona var brīvi pārvest pāri robežai, ņemot vērā ierobežojumus, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. No muitas nodokļa atbrīvo tās akcīzes preces, ko fiziska persona ieved pašpatēriņam, un ja šīs preces persona ir iegādājusies brīvajā apgrozījumā citā ES dalībvalstī, jo par šīm precēm jau ir nomaksāti nodokļi atbilstošajā dalībvalstī.

Tabakas izstrādājumi:
800 cigaretes
400 cigarellas (cigāri, no kuriem katrs sver ne vairāk par 3 g)
200 cigārus
1 kg smēķējamās tabakas

Alkoholiskie dzērieni:
110 litri alus
90 litri vīna (tai skaitā ne vairāk par 60 litriem gāzēta vīna) vai citu raudzēto dzērienu
20 litri starpproduktu
10 litri pārējo alkoholisko dzērienu

Kafija - 10 kilogrami

Bezalkoholiskie dzērieni - 110 litri

Degviela, kas atrodas Latvijā iebraucoša transportlīdzekļa un motocikla standarta degvielas bākā, kā arī pārnēsājamā degvielas kannā, kuras tilpums nepārsniedz 10 litrus.

Tā kā ES iekšējās robežās netiek realizēta pastāvīga muitas kontrole, atšķirībā no kārtības, kāda pastāvēja pirms Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, no 2004. gada 1. maija normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo preču daudzumu var ievest Latvijā caur jebkuru valsts izveidotu robežas šķērsošanas punktu.

No valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā
To personu, kuras iebrauc Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, personīgā bagāža netiek aplikta ar ievedmuitas nodokli, ar nosacījumu, ka konkrēto preču ievešana valstī ir bez komerciāla nolūka.
Par to, ka preces nav domātas peļņas gūšanai, liecina preču ievešanas gadījuma raksturs, kā arī fakts, ka preces paredzētas tikai ceļotāja personīgai lietošanai, izmantošanai ģimenē vai dāvinājumiem, un to izskats un daudzums neliecina par komerciāliem nolūkiem.

Fiziska persona, vecāka par 17 gadiem, nemaksājot ievedmuitas nodokli, var ievest:

Tabakas izstrādājumi:
200 cigaretes
100 cigarellas (cigāri, no kuriem katrs sver ne vairāk par 3 gramiem)
50 cigārus
250 gramus smēķējamās tabakas

Spirts un alkoholiskie dzērieni:
1 litrs dzēriena, kurā alkohola koncentrācija pārsniedz 22 %, vai 1 litrs nedenaturētā etilspirta ar 80 % vai lielāku alkohola koncentrāciju,
2 litri dzēriena, kurā alkohola koncentrācija nepārsniedz 22 % (aperitīvi uz vīna, spirta bāzes, sakē, kafija vai līdzīgi dzērieni),
2 litri dzirkstošo, nedzirkstošo un deserta vīnu,
50 grami smaržu un 0,25 litri tualetes ūdens

Ceļotāja personīgajām vajadzībām nepieciešamie medikamenti, kuri paredzēti ārstēšanās kursam līdz trīs mēnešiem, ko papildina dokumenti par medikamentu lietošanu, piemēram, receptes kopija.

Degviela, kas atrodas personīgā mehāniskā transportlīdzekļa vai motocikla standarta degvielas bākā, kā arī pārnēsājamā degvielas kannā, kuras tilpums nepārsniedz 10 litrus.
Preces, kuru vērtība pārsniedz noteiktos atvieglojumus preču pārvadāšanā vai muitas nodokli, atļauts ievest, nomaksājot muitas maksājumus.
Pārtikas preces, kuras ietilpst ceļotāja personīgajā bagāžā un ir paredzētas personīgai lietošanai, var ievest apjomā līdz 10 kg.
Citas preces, kuru vērtība nepārsniedz 175 eiro.

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE