RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 19:18

Muita: preču ievešana-izvešana no BR

Personīgās lietošanas preces (mantas), kuru ievešana-izvešana no Baltkrievijas Republikas ir ierobežota:

Ievešanai:

•    jebkāda veida šaujamieročus, militāros, mednieku un sporta ieročus ar munīciju, gāzes pistoles ar munīciju, visu veidu aukstos ieročus, šaujamieroču imitatorus, kas darbojas ar tukšām lodēm, speciālo aprīkojumu, kas izraisa miesas bojājumus vai paralīzi, aerosola iepakojumus ar kairinošo gāzi, ar nervu paralizējošo gāzi, vai ar indīgu gāzi ievešanai – izvešanai ir nepieciešama Baltkrievijas Republikas Iekšlietu Ministrijas atļauja;

•    narkotiskās vielas, kuru daudzums nepārsniedz triju dienu devas, un psihotropās vielas, kuru daudzums nepārsniedz 90 vienreizējās devas, ja ir dokumenti, kas apliecina šo vielu pārvietošanas pamatotību, un ja šos dokumentus izsniedza tās valsts veselības drošības orgāni, no kuras šīs vielas tika izvestas;

•    jonizējošo strāvu avotiem, indīgām vielām – nepieciešama Neparedzēto situāciju Ministrijas atļauja (Rūpniecības un atoma enerģētikas darba drošības uzraudzības Departaments);

•    savvaļas dzīvnieku un augu sugu paraugiem, uz kuriem attiecas Konvencijas, par starptautisko savvaļas dzīvnieku un augu sugu tirgošanos (CITES), darbība – nepieciešama Dabas resursu un apkārtējās vides aizsardzības Ministrijas atļauja.

•    radio elektroniskiem sakariem – nepieciešama Baltkrievijas Republikas Sakaru Ministrijas Valsts elektrosakaru inspekcijas atļauja. Mobilā tālruņa ievešanai atļauja nav nepieciešama.

Izvešanai nepieciešams:

•    kultūras vērtībām – Baltkrievijas Republikas Kultūras Ministrijas atļauja;

•    īpaši vērtīgām botāniskām kolekcijām vai to daļām – Dabas resursu un apkārtējās vides aizsardzības Ministrijas atļauja;

•    zooloģiskām kolekcijām vai to daļām – Dabas resursu un apkārtējās vides aizsardzības Ministrijas atļauja;

•    paleontoloģiskām kolekcijām un to daļām - Baltkrievijas Republikas Kultūras Ministrijas atļauja;  

•    augiem un dzīvniekiem, kuri iekļauti Baltkrievijas Republikas Sarkanajā grāmatā, to daļām un atvasēm – Dabas resursu un apkārtējās vides aizsardzības Ministrijas atļauja.

Personīgās lietošanas preces (mantas), ko aizliegts izvest no Baltkrievijas Republikas:
•    savvaļas zāļu izejvielas;

•    melno, krāsaino un dārgmetālu lūžņus un atkritumus, ieskaitot pusfabrikātus un sagataves.

Personīgās lietošanas preces (mantas), ko aizliegts ievest Baltkrievijas Republikā:
•    vairāk nekā 4 lietotas pneimatiskās gumijas riepas;

•    vairāk nekā 5 litrus alkoholisko dzērienu, vairāk nekā 200 cigaretes vai 200 grami tabakas vai citu tabakas izstrādājumu;

•    vairāk nekā 5 litri alkohola saturošu nepārtikas produktu, nepārtikas etilspirtu un etilspirtu, kas attiecināms pie alkoholiskiem produktiem.

Personīgas lietošanas preces (mantas), ko aizliegts ievest un izvest no Baltkrievijas Republikas:
•    drukātos un audiovizuālos materiālus, citus informācijas nesējus, saturošus informāciju, kura var kaitēt valsts politiskām un ekonomiskām interesēm, valsts drošībai, pilsoņu veselībai un tikumam;

•    sprāgstvielas, spridzināšanas ierīces, sprādzienbīstamas vielas;

•    nosacīti patogēnos un patogēnos gēnu inženierijas organismus.

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE