RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 17:46

Muita: zaļais un sarkanais kanāli

JŪS VARAT NEAIZPILDĪT DEKLARĀCIJU UN TURPINĀT CEĻOJUMU PA ZAĻO KANĀLU, JA:

IEBRAUKŠANA BALTKRIEVIJĀ

1) Ievestas kopā ar bagāžu preces nav pakļautas muitas maksājumiem:
•    personīgās lietošanas preces (izņemot alkoholiskos dzērienus, cigaretes, tabaku, citus tabakas izstrādājumus, juvelieru izstrādājumus, pārtikas produktus, transporta līdzekļus un to rezerves daļas un citus personīgās lietošanas preces), kuru muitas vērtība nepārsniedz 1000 EUR un kopējais svars nav lielāks par 35 kg;
•    alkoholiskie dzērieni – ne vairāk par 2 litriem, ne vairāk par 200 cigaretēm, tabakas un tabakas izstrādājumu ne vairāk par 200 gramiem uz vienu fizisku personu, kura vecāka par 18 gadiem;
•    juvelieru izstrādājumi – ne vairāk par 5 vienībām;
•    pārtikas produkti:
     no valstīm NVS locekļiem:
     no 1. jūnija līdz 31. oktobrim kopējais svars ne lielāks par 30 kg;
     no 1. novembra līdz 31. maijam kopējais svars ne lielāks par 5 kg;
     no citām valstīm kopējais svars ne lielāks par 5 kg;
•    personīgās lietošanas lietotās preces, saskaņā ar 3. pielikumu, neatkarīgi no muitas vērtības un svara, kā arī mājas dzīvnieki, tai skaitā medību, sporta vai tūrismam paredzētie, kurus Baltkrievijas nerezidents ieveda uz neilgu laiku;
•    medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas pieturas zīme, domkrats, rezerves ritenis, divi riteņu ķīļi, piekabes virve, riteņu noņemšanas un uzstādīšanas roku instruments, drošinātāji un pieci ārējās gaismas lukturi, ar fizisko personu transporta līdzekļiem ievestie.

2) Pirmajā punktā norādītās, kopā ar bagāžu ievestās, preces nav aizliegtas un to ievešana nav ierobežota.

3) Ievestie Baltkrievijas rubļi un ārzemju valūta netiek deklarēti:
•    ārzemju valūtas summa nepārsniedz ekvivalenta 10 000 ASV dolāru (izņemot ārzemju bezatlīdzības palīdzību)
•    baltkrievu rubļu summa nepārsniedz 500 bāzes lielumus (izņemot ārzemju bezatlīdzības palīdzību)

4) Jums nav nepavadošās bagāžas (tai skaitā nepiestādītā bagāža)

5) Jūs esat Baltkrievijas Republikas rezidents (Baltkrievijas Republikas pilsonis ar pases sēriju atšķirīgu no „PP”, jeb ārzemnieks vai bezvalstnieks ar uzturēšanās atļauju Baltkrievijā) un iebraucat valstī ar transporta līdzekli, kas reģistrēts Baltkrievijā vai Krievijas Federācijā.

6) Jūs esat Baltkrievijas Republikas nerezidents (Baltkrievijas Republikas pilsonis ar pases sēriju „PP”, jeb ārzemnieks vai bezvalstnieks bez uzturēšanās atļaujas Baltkrievijā) un iebraucat valstī ar transporta līdzekli, kas reģistrēts citas valsts teritorijā.

IZBRAUKŠANA NO BALTKRIEVIJAS

1) Eksportētās preces neapliekas ar muitas maksājumiem.

2) Eksportētās preces nav aizliegtas un nav ierobežojuma eksportam.

3) Eksportētie Baltkrievijas rubļi un ārzemju valūta netiek deklarēti:
•    ārzemju valūtas summa nepārsniedz ekvivalenta 3 000 ASV dolārus,
•    baltkrievu rubļu summa nav lielāka par 500 bāzes lielumiem.

UZMANĪBU! Pārvietojot pa „zaļo” kanālu preces, kas ir jādeklarē un jānoformē muitā, jūs pārkāpjat muitas likumus. Par to pienākas administratīvais sods, bet dažreiz arī kriminālā atbildība.

Ja jums rodas šaubas par kanāla pareizo izvēli – sekojiet pa SARKANO KANĀLU

AIZPILDIET DEKLARĀCIJU UN SEKOJIET PA SARKANO KANĀLU, JA:

IEBRAUKŠANA BALTKRIEVIJĀ

1) Ievedat preces, kas apliekas ar muitas maksājumiem:
•    preces, kuru vērtība pārsniedz ekvivalenta 1 000 EUR, jeb kopējais svars pārsniedz 35 kg;
•    juvelieru izstrādājumu skaits lielāks par 5 vienībām;
•    alkoholisko dzērienu vairāk par 2 litriem uz vienu fizisku personu vecāku par 18 gadiem;
•    pārtikas produkti, ievestie no:
•    valstīm, NVS locekļiem: no 1.jūnija līdz 31.oktobrim – ar svaru, lielāku par 30 kg, bet no 1.novemra līdz 31.maijam – lielāku par 5 kg; citām valstīm: ar kopējo svaru lielāku par 5 kg;
•    citas preces, kas apliekas ar muitas maksājumiem pēc vienotas likmes.

2) Ievedat aizliegtas preces vai preces, kuru imports ir ierobežots.

3) Ievedat Baltkrievijas rubļus un ārzemju valūtu, kas ir jādeklarē:
•    Baltkrievu rubļu summu lielāku par 500 bāzes lielumiem
•    ārzemju valūtas summu lielāku par ekvivalenta 10 000 ASV dolāru
•    skaidras naudas līdzekļus, ko ieved, kā ārzemju bezatlīdzības palīdzību

4) Jums ir nepavadošā bagāža (tai skaitā nepiestādītā bagāža vai tās daļa), jeb prece pienāca ar kravas sūtījumu vai ar ekspres sūtījumu. 

5) Vēlams veikt importējamo preču deklarēšanu.

6) Ievedat preces, kuru atbrīvošana no muitas maksājumiem iespējama tikai tad, ja ir piestādīti atbilstošie dokumenti (piemēram, pārceļoties uz jaunu pastāvīgo dzīves vietu, preces saņemtas mantojumā, preces, kādreiz izvestas tiek atpakaļ ievestas utt.)

7) Jūs esat Baltkrievijas Republikas rezidents (Baltkrievijas Republikas pilsonis ar pases sēriju atšķirīgu no „PP”, jeb ārzemnieks vai bezvalstnieks ar uzturēšanās atļauju Baltkrievijā) un iebraucat valstī ar transporta līdzekli, kas reģistrēts ārzemēs, izņemot Krievijas Federāciju.

8) Jūs ievedat transporta līdzekli, kas noņemts no uzskaites citā valstī, ar nolūku to reģistrēt Baltkrievijas Republikas teritorijā.

IZBRAUKŠANA NO BALTKRIEVIJAS

1) Eksportējat preces, kas apliekas ar muitas maksājumiem:
•    formās lietie dārgmetālu gabali:
     zelta un platīna – svars lielāks par 500 g
     sudraba – svars lielāks par 5 kg

2) Eksportējat aizliegtas preces vai preces, kuru eksports ir ierobežots. 

3) Eksportējat Baltkrievijas rubļus un ārzemju valūtu, kas tiek deklarēti:
•    ārzemju valūtas summa pārsniedz ekvivalenta 3 000 ASV dolārus
•    baltkrievu rubļu summa pārsniedz 500 bāzes lielumus

4) Vēlaties veikt eksportējamo preču deklarēšanu.

5) Jūs esat Baltkrievijas Republikas rezidents (Baltkrievijas Republikas pilsonis ar pases sēriju atšķirīgu no „PP”, jeb ārzemnieks vai bezvalstnieks ar uzturēšanās atļauju Baltkrievijā) un eksportējat transporta līdzekli, kas reģistrēts ārzemēs, izņemot Krievijas Federāciju.

Sīkāku informāciju meklējiet Valsts muitas komitejas mājas lapā www.gtk.gov.by

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE