RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 19:04

Preču deklarēšana, iebraucot LR

Preču deklarēšana ir katras personas pienākums, kura pārvietojas pāri robežai. Ja preces nepārsniedz vienai fiziskai personai noteiktos preču pārvietošanas vai muitas nodokļa atvieglojumus, fiziskā persona preces var deklarēt mutiski.

Preču deklarēšana iespējama arī ar darbībām, proti, ierodoties Latvijas Republikā, fiziskajām personām ir iespēja izvēlēties šķērsot robežu , dodoties cauri „zaļajam” vai „sarkanajam” koridoram.

Zaļo koridoru izmanto tās fiziskās personas, kurām nav jāmaksā muitas maksājumi.

Sarkanais koridors paredzēts fiziskajām personām, kuru bagāžā ir deklarējamas preces.

Ja persona ceļo ar kuģi, uz kura klāja atrodas personai piederošs transportlīdzeklis, kuģa īpašnieks (lietotājs) līdz ienākšanai ostā var nodrošināt katru transportlīdzekļa vadītāju ar zaļo vai sarkano uzlīmi, kas apzīmē preču deklarēšanu. Uzlīmi piestiprina pie transportlīdzekļa priekšējā stikla.

Ja persona pārvietojas ar vilcienu,  robežkontroles punktā muita veic pasažieru bagāžas kontroli. Fiziskās personas bagāžu kontrolē vilcienā vai arī muitas iestādē, kas atrodas vistuvāk personas galamērķim (stacijai). Izņēmuma gadījumos kontrole var tikt veikta arī robežstacijā.

Bagāžu aiztur, ja ir izdarīts normatīvo aktu muitas jomā pārkāpums vai arī ir aizdomas par šāda pārkāpuma izdarīšanu. Personai ir pienākums aizpildīt muitas deklarāciju – Vienoto administratīvo dokumentu (VD) par:

1) precēm, kuras, pārvietojot pāri robežai, pārsniedz tiesību aktos noteiktos preču pārvietošanas un nodokļa atvieglojumus;

2) precēm, kas paredzētas atsavināšanai pret atlīdzību, neatkarīgi no to daudzuma un vērtības;

3) izejvielām ražošanai un citām precēm, kuras ieved individuālā darba veicēji, neatkarīgi no šo preču daudzuma un vērtības;

4) precēm, kuras paredzēts sūtīt atsevišķā bagāžā;

5) šaujamieročiem, aukstajiem ieročiem, sprāgstvielām, narkotiskajām un psihotropajām vielām, prekursoriem, radioaktīvām vielām un citiem priekšmetiem, kuru pārvietošana ir ierobežota vai aizliegta, ja par šīm precēm ir saņemtas kompetento iestāžu noteiktās speciālās atļaujas (deklarācijā norādot atļaujas numuru, izsniedzēju un derīguma terminu).

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE