RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 18:53

Caurlaide pār valsts robežu

Personu, transporta līdzekļu un preču caurlaide pāri valsts robežai iekļauj sevī robežas, muitas, bet ja ir nepieciešamība, arī sanitārās, karantīna, veterinārās, fitosanitārās un citu veidu kontroles veikšanu. Lai varētu šķērsot valsts robežu, ir nepieciešams piestādīt derīgus dokumentus par tiesībām šķērsot valsts robežu personām, transporta līdzekļiem un precēm, par transporta līdzekļu un preču pārvietošanos.

Transporta līdzekļu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem pēc amatpersonu, kuras veic robežas, muitas un citu veidu kontroli, pieprasījuma ir pienākums piestādīt apskatei transporta līdzekļus, kas šķērsos valsts robežu un pārvadāmās preces. Transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pārstāvis, atbilstoši Baltkrievijas Republikas likumiem, nes atbildību par aizliegto preču pārvadāšanu pāri robežai, kā arī par nelikumīgu nepiederošu personu atrašanos transporta līdzekļos. 

Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta orgāni, atbilstoši Baltkrievijas likumdošanai, ir tiesīgi pārbaudīt dokumentus personām, kuras šķērso valsts robežu, kas ļauj iebraukt Baltkrievijas Republikā, vai izbraukt no tās, veikt šajos dokumentos nepieciešamās piezīmes, ja ir vajadzība, īslaicīgi konfiscēt tos, nelaist pāri robežai personas ar neatbilstošiem dokumentiem.

Par jautājumiem, kas saistīti ar personu valsts robežas šķērsošanu noteikumiem, jūs varat:
  • griezties Baltkrievijas Republikas robežsardzes komitejā pēc adreses: 220050, Minska, Volodarska iela, 24;
  • pazvanīt pa tālruni: +375 17 328 54 06, 216 22 81, 216 26 51, 216 26 12;
  • uzrakstīt vēstuli Valsts robežsardzes komitejai uz elektronisko adresi: post@gkpv.gov.by;
  • pazvanīt pa tālruni robežsardzes dežūrdienestam:
    Polocka (+375 214 44 21 72)
    Minska (+375 17-287-01-76).

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE