RU LV EN Sestdiena, 11. jūlijs | 00:45

Valoda, reliģija

VALODA

Valsts valoda Latvijā – latviešu (rakstot, izmanto latīņu alfabētu), Baltkrievijā – baltkrievu un krievu valodas (rakstot, izmanto „kirillicu”). Svešvalodu zināšanas maz izplatītas (liela daļa latviešu sabiedrības saprot un lieto krievu valodu).

RELIĢIJA

Visizplatītākā reliģija Baltkrievijā ir kristietība (Baltkrievijas Pareizticīgo baznīcas oficiālais portāls http://www.church.by). Baltkrievijā ir vairākas kristiešu konfesijas: pareizticīgie, katoļi, uniāti, protestanti. Citu ticību starpā visvairāk izplatīti islams un jūdaisms. Kopumā Baltkrievijā ir apmēram 25 reliģiskās konfesijas. Latvijā dominējošā reliģija - evaņģēliski–luteriskā, austrumos – Romiešu katoļu reliģija. Latgalē diezgan plaša pareizticīgo konfesija.

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE